Etik Değerlerimiz

Etik Değerlerimiz

MasterDefence, bütün çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine şeffaf, tarafsız ve adil davranmayı etik ilke olarak kabul etmiş ve bunu şirket kültürü haline getirmiştir.

Tüm çalışanlar hesap verebilirliği sorumluluk olarak benimsemiş ve yaptığı işin nihai sonuncunun farkındadır.

Tüm çalışanlar, şirket ve müşteri bilgilerinin, savunma sanayi kapsamında güvenliğini korur ve bunun için gerekli davranışları sergiler.

Yönetici ve çalışanlar, şirket çıkarlarını kendi çıkarları üzerinde tutar ve ilgili taraflara bu çerçevede davranır. Şirket ise, mutlak adalet anlayışı ile pozisyon gözetmeksizin, çalışanların çıkarlarını eşit şekilde gözetir ve korur.

Etik Değerlerimiz