Mühendislik Desteği

Mühendislik Desteği

Şirketimiz bünyesinde dişli sistemler ve elektromekanik sistemler alanlarında başarılı çalışmalara imza atmış mühendislik ekiplerimiz yer almaktadır. Mevcut mühendislik kabiliyetlerimiz ile iş ortaklarımızın fizibilite ve tasarımdan üretime kadar tüm proje süreçlerinde yenilikçi katma değer sağlamayı hedefler.

Özgün platformlarla uyumlu alt sistemlerin projelendirilmesi ve geliştirilmesi, uzmanlık alanlarımızda kullanıcı ihtiyaçlarına paralel yeni ürün tasarımı ve geliştirilmesi, kapsamlı fizibilite çalışmalarının yapılması dışında, ürün geliştirmeye yönelik mühendislik ihtiyaçlarının belirlenmesi süreçlerinde de aktif destek sağlayarak her müşterinin ihtiyacına cevap verebilecek mühendislik altyapısına sahiptir.

Müşterilerimizin farklı iş formatlarına veya gelişen yeni ihtiyaçlarına uygun yenilikçi mühendislik ve sistem geliştirme çalışmalarının yanı sıra, projesi geliştirilen sistemlerin test protokollerinin ve test ortamlarının hazırlanması, prototiplerinin üretilmesi, ürün doğrulama hizmetleri ile seri üretime yönelik mühendislik hazırlık faaliyetlerinin planlanması alanlarında da güvenilir bir çözüm ortağıyız.